Par projektu

"1000 drukāti un interaktīvi vingrinājumi profesionālās saziņas apguvei" ir vingrinājumu kopums franču, vācu, angļu, bulgāru, latviešu un lietuviešu valodā, kas paredzēts jauniešiem bez kvalifikācijas un ar ļoti zemu zināšanu līmeni. Aptuveni trešdaļa uzdevumu var tikt piedāvāta jauniešiem, kuriem ir minimālas valodas zināšanas. Visi vingrinājumi, kā arī diagnosticējošais tests un zināšanu pārbaudes ir pieejamas bez maksas interneta vietnē.

Rīka pamatā ir 5 prasmju skala: 

A: Apgūt runas mākslu,

B: Atrast informāciju – ievākt materiālus,

C: Saprast ziņu,

D: Izstrādāt rakstisku ziņu,

E: Izvērtēt ziņu.

F: Virtuālās sazin;as metodes


Šīs prasmes ir sadalītas 136 darbības mērķos, kas ir tiešā veidā saistīti ar profesionālajā vidē nepieciešamajām kompetencēm un kas savukārt ir sadalīti 3 sarežģītības pakāpēs. Rīka diagnosticējošais tests ļauj izveidot individualizētu apmācību programmu, un zināšanu pārbaude ļauj detalizēti vērtēt veikto progresu. Pastāvīgais mācību modulis sniedz skolotājiem un pasniedzējiem iespēju iepazīties ar rīku.

Vingrinājumu kopums ir pieejams franču, vācu, angļu, bulgāru, latviešu un lietuviešu valodā gan, izmantojot DVD-ROM, gan bez maksas internetā.

Rīks ir īpaši izstrādāts pedagogiem, kas strādā ar jauniešiem bez kvalifikācijas vai sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.